Tváře

Sen o tváři symbolizuje povědomí o tom, jak se liší nebo ne. Tváře mohou být také reprezentací vašich pocitů o tom, jak se starat nebo lhostejný, situace se cítí po celou dobu. Jak dobrá nebo hrozná situace se vždycky cítí jako ty. Zamyslete se nad tím, jak rozkošné, stažené nebo ošklivé tváře určují stupeň citlivosti. Sen s červenými tvářemi symbolizuje rozpaky, že vaše skutečné pocity nebo myšlenky jsou zobrazeny ostatním. Měkké tváře představují nevinnost nebo vysoký stupeň citlivosti. Vytesané tváře představují neochotu být zacházeno jako loser, mluvit dolů, nebo pocity nikdy není zoufalý. Odstraněné tváře představují některé aspekty sebe sama, že se nestará o dobrý pocit znovu. Baculaté tváře mohou odrážet citlivost o vždy potřebují spoustu věcí. Sen o díře ve tváři symbolizuje problém s udržením příjemného pocitu o sobě. Pocit, že jsem nucen být citlivý na problém, který se vymkl kontrole. Cítím se nucen cítit ztrátu. Sen o tom, že je políbil na tvář symbolizuje obdiv, úctu nebo respekt. Může to být také reprezentace schválení pro akce.