Starožitnosti

Sen o starožitnosti symbolizuje vzpomínku nebo představu o minulosti, kterou si vážíte. Něco z minulosti, kterého se nechceš zbavit. Můžete být citliví na to, jak krásné nebo dobré něco bývalo. Starověký může být také reprezentace času ctí hodnoty, tradice, moudrost nebo něco, co jste zdědili. Něco, co vnímáte jako skutečné, osvědčené nebo stojí za to udržet. Sen o tom, že se vám nebude líbit nebo se těší starožitné naznačuje, že se vzdalujete od zastaralých přesvědčení nebo starých způsobů myšlení. Můžete být zahození nebo odmítnutí něco z vaší minulosti.