Ukazuje

Když ukazujete ve snu na nějaký objekt nebo osobu, pak to ukazuje, že je třeba zvážit. Možná by ses měl na někoho podívat zblízka nebo na něco. Pokud někdo ukazoval na vás ve snu, pak naznačuje, že něco udělat s vašimi činy, protože tam jsou určité faktory, které byly provedeny nevhodně.