Křídla

Sen s křídly symbolizuje pocity nově nalezené svobody. Úspěch bez omezení. Svoboda dělat něco, co chcete dělat po celou dobu. Pocit, že tě nic nedrží zpátky. Alternativně mohou křídla odrážet transcendenci nebo váš pokus uniknout obtížné situaci. Schopnost překonat a léčit. Negativně mohou křídla odrážet problémy, které jsou mimo vaši kontrolu. Sen mít andělská křídla symbolizuje chování, které se dokonale hodí pro jiné potřeby. Být dokonalým řešením problémů někoho jiného. Načítat nebo pomáhat ostatním, když vás nejvíce potřebují. Buď dobrým Samaritánem a nežádáš nic na oplátku. Ty nebo někdo jiný, kdo ~šetří den~ za to, že je úžasný. Sladká nebo ~andělská~ gesta. Ochrana druhých nebo pocit ochrany. Sen na křídlech ptáků symbolizuje transcendence nebo se povstává nad problémy. Zvažte typ ptáka pro další význam.