Dálnice

Chcete-li vidět silnici, když sníte, má symbolický smysl vašeho života. Dálnice ve snu naznačuje váš smysl pro směr a cestu vašeho života. Vezměme si podmínky na dálnici, která odhalí hodně o svém životě a vaší osobnosti. Podmínky na silnici ve vašem snu je jako zrcadlo vašeho současného bdělého života. Ukazuje to, jak se cítíš zodpovědný za svůj život. Hladká, rovná cesta zůstává symbolem a znamením rovnováhy, harmonie a vnitřního klidu ve svém emocionálním a duchovním stavu. Špatná cesta, stejně jako meandrovaná silnice, hrbolatá cesta ve vašem snu je odrazem vašeho současného stavu a představuje disharmonii, nerovnováhu a zoufalé podmínky.