Bajonet

Sen bajonetu symbolizuje naléhání na rozhodnutí nebo rozhodnutí, která jsou respektována nebo provedena v plném rozsahu. Nikoho neopouštěj, dokud neskončíš. Ztěžujete to, když nedostanete.