Truhla s pokladem

Sen o truhle s pokladem symbolizuje pocit, že situace nebo vztah je vše, co byste kdy chtěli. Být spokojený nebo plně spokojen s tím, co máte, nebo to, co jste dosáhli. Věřit, že nic není pro tebe důležitější nebo cennější. Uvědomil si, jak cenné nebo krásné něco je pro vás po celou dobu. Snění o truhle s pokladem může odrážet pocity bezpečí, bezpečnosti nebo sounáležitosti.