Pití

Snít o tom, že pijete vodu, představuje energetickou vitalitu, osvěžení silných stránek, zvyšující se spiritualitu. Máte svůj účel a nějaký problém v cestě bude odstraněn. Kromě toho se učíte ze své minulosti a najdete řešení všech budoucích problémů. Alternativně, pití z vody naznačuje, takže vám záleží, pokud více. Snít, že pijete alkohol, znamená, že se snažíte uniknout současnému období svého života. Případně pití alkoholických nápojů, které jsou pro vás v reálném životě vynikající, znamená, že hledáte iluzorní a klamný pocit štěstí, radosti nebo spokojenosti. Zejména, pokud pijete víno, je to často odraz obrazu naší náboženské kultury. Pití vína ve snu má symboliku božské síly. Kromě toho je druhý význam vína interpretován jako indukce vnějších podnětů, ale musíte snít určitý typ nebo značku vína. Takže to znamená, že máte obrovskou náklonnost k tomuto druhu vín.