Kyselina

Sen o kyselině symbolizuje aspekt vaší osobnosti tak tupý nebo krutý. Možná odraz nenávisti, hněvu a / nebo touhy po pomstě. Ty nebo někdo jiný, kdo je záměrně bolestivý. Kyselina může také představovat něco nebo někoho, kdo je zkorodující vás. Alternativně může kyselina představovat negativní nebo žíravý vliv. Sen o házení kyseliny do něčí tváře symbolizuje drsné osobní akce, aby se ujistil, že někdo nemá dobrý pocit o sobě někdy znovu. Akce vůči ostatním, které jsou tak hrozné, že trvale ničí vaše sebevědomí, pověst nebo sebevědomý postoj. Ujistit se, že se někdo už nikdy nebude cítit dobře a vždy si tě za to zapamatuje.