Bankéři

Sen o bankéři symbolizuje aspekt osobnosti, který se zaměřuje výhradně na zvyšování moci nebo zdrojů. Buďte opatrní při držení, že jste prospěch. Využít své úspěchy, dovednosti, talenty nebo vliv, abyste dosáhli více pro sebe. Pečlivý vlastní zájem. Je pozitivní, že bankéř může reflektovat použití svého vlivu k vynucení potřebné ke změně nebo kontrole rizikového či nezodpovědného chování. Využití výhod ke zlepšení podmínek situace nebo k tomu, aby se prospěšná situace stala rychleji, než je obvyklé. Chytré pokrytí. Konzervativní pokus spolupracovat s ostatními na zvýšení jejich postavení v situaci. Využít toho přemýšlivého. Negativně, bankéř symbolizuje, že vy nebo jiná osoba, která využívá ostatní získat více moci nebo zdrojů. Vlastní zájem nebo chamtivost se zbláznily. Pocit, že ostatní mají příliš mnoho páky, nebo může mít vše, co chtějí od vás. Cítím se lákavý na podřízenou pozici. Alternativně může bankéř reflektovat využití svých výhod, aby získal výhodu nad ostatními nebo je zneužil. Žárlivost na lidi s více výhodami než vy, nebo kteří mají snadnější život. Pocity, že se vymyká kontrole, manipuluje, nebo že někdo může kdykoliv odříznout. Být ~masou~ v rukou někoho jiného.