Bible

Sen o Bibli symbolizuje její morální standardy nebo základní systém víry. Může také představovat smysl pro pravdu. Alternativně, snění o Bibli může představovat váš pokus hledat pohodlí, že děláte správnou věc. Člověk sen o poškození nebo trhání Do Bible může představovat některé aspekty jejich osobnosti, která se transformuje ho je zpět na základní přesvědčení nebo morální standardy. Může to být také reprezentace osoby nebo situace, která nesdílí své přesvědčení. Pocit, že někdo je necitlivý o jejich vzory nebo hodnoty pocit, otrávený být upřímný. Sen o červené Bibli symbolizuje nadměrnou potřebu poctivosti nebo dodržování určitých přesvědčení. Může to být také reprezentace nesprávného použití morálního dogmatu. Alternativně může odrážet ošklivý postoj k rigidní víře v Boha.