Lenost

Chcete-li vidět lenochod, když sníte, je ukazatelem jeho kvality pasivního v důležité situaci. Ve snu zkušenost neochoty pracovat nebo vyvíjet úsilí, symbolizuje jejich potřebu prosadit se a učinit jejich existenci úctyhodnou nebo důstojnou. Lenost je také symbolem známky něhy, laskavosti, náklonnosti. Alternativně, lenost znamená lenost, lenost a nedostatek silné touhy něčeho dosáhnout.