Oceli

Sen, ve kterém vidí ocel, představuje tvrdou práci a moc.