Způsoby

Vidět lidi se zdvořilým nebo vzdělaným společenským chováním znamená příjemný a příznivý obrat, který podle nich byla smutná situace. Vidět nedisciplinované lidi znamená, že konflikty a neshody se spolupracovníkem nebo spoluhráčem povedou k nesplnění úkolu.