Bobby Pin

Sen s hairclip symbolizuje lisování se na určitý způsob myšlení. Udržet své myšlení zaměřené určitým způsobem.