Koule

Sen o koulích nebo koulích symbolizuje myšlenky. Modré obs nebo koule představují pozitivní myšlenky. Červené koule nebo koule představují negativní myšlenky. Koule mohou být také reprezentací konfliktů v otázkách, kterých se chcete zbavit. Sportovní míče ve snech symbolizuje problémy, se kterými se potýkáte emocionálně, nebo rozhodnutí, která zvažujete. Volby, které mohou skončit buď dobrý nebo špatný vliv. Přesvědčení, které by mohly skončit způsobuje buď pozitivní nebo negativní výsledek. Tenisové míčky symbolizují konflikt nad problémy, které odmítáte nebo chcete, aby se s ním někdo vypořádal. Někdo jiný a vy… kteří jsou v rozporu o tom, jakým způsobem něco udělat. Basketbal symbolizuje vaše zaměření na sílu nebo úspěch. Použití síly k dosažení toho, co chcete v životě nebo konkrétní výsledek. Jedna věc, kterou používáte své dovednosti, stav nebo zdroje, aby se to stalo. Baseballové míčky jsou symboly problémů nebo problémů s potenciálem k odstranění. Může to být také reprezentace příležitostí ke změně, které musí být využity k získání moci. Pozitivně, to může poukázat na šanci zbavit se něčeho nežádoucího, nebo čelit něčemu. Negativně, To může symbolizovat problém nebo negativní situace, která je náročné vás nebo vás riskovat.