Soudní spory

Snění, že jste zapojeni do soudního sporu vám brání soupeři je veřejně hanobení vaší postavy. Snění, že studujete právo, znamená, že budete mít rychlý vzestup ve zvolené kariéře.