Podle

Sen, ve kterém se probouzíte, označuje dualitu vaší mysli. Možná se cítíš ztracená a já si nejsem jistá, co je skutečné a co je falešné. Sen může také symbolizovat touhu získat pomoc od ostatních. Sen o probuzení by mohlo vést k věcem, které ve vašem životě chybí. Možná existují některé faktory, které nebyly plně splněny.