Bonsaj strom

Sen o bonsaje strom symbolizuje, jak krásné nebo zajímavé je být si všiml, různé. Síla jako jedinečná, zvláštní nebo neobvyklá jakákoli oblast vašeho života je. Negativně může být bonsaje znamením, že se snažíte skrýt své chyby nebo chyby pod záminkou, že jste ~jiný~, nebo něco, co je třeba obdivovat.