Dohody

Když sníte o dohodě, která symbolizuje konečné řešení kolize, ukazuje konečné řešení problému nebo konfliktu. Jeho interiér je ve vývoji a rozhodování důležitých rozhodnutí. Ujistěte se, že jste zodpovědní za své vlastní činy, pokud tak učiníte, přinese konečné rozhodnutí, které jste chtěli dosáhnout.