Boulder

Sen o kameni symbolizuje překážku nebo problém. Obtížná otázka nebo situace, která vyžaduje veškeré vaše zaměření nebo zdroje k řešení. Příklad: Žena snila o tom, že bude muset přesunout obrovský modrý kámen. V reálném životě byla blízko smrti a musela si naplánovat vlastní pohřeb. Balvan odrážel, jak únavné a emocionálně obtížné plánovat její pohřeb byl.