Boxu

Sen o boxu symbolizuje boj osvědčit sám. Vy nebo někdo jiný, kdo je v rozporu s problémy, které chcete dokázat, není silný, děsivé nebo důležité. Alternativně může box odrážet konfrontaci s něčím, co chcete jednou provždy dokončit.