Rameno

Pokud vidíte ruce ve snu, tento sen naznačuje něžné aspekty vaší osobnosti jako citlivost a laskavost. Možná, že jste osoba, která vždy pomáhat ostatním, když je to nutné. Vaše loajalita a soucit k ostatním přinese spoustu radosti na konci dne. Možná jste ztratili kontrolu nad věcmi, které se dějí kolem vás, takže vidíte s vlastními pažemi ve snu, ale jsou ve stavu stagnace. Ujistěte se, že věnujete dostatečnou pozornost svým vlastním potřebám. Pokud jsou jedna nebo obě paže zlomena nebo zraněna jiným způsobem, pak se odráží na vnějších přerušeních, které ji nenechají stát sám. Pokud jste ztratili některou ze svých paží, pak takový sen představuje něco, co jste ztratili a už ho nikdy nebudete mít. V náručí někoho jiného uveďte vztah, který s tou osobou máte. Pokud uvítáte, že určitá osoba velmi dobře bez přerušení, pak to znamená, že jste si spolu s ním. Pokud jste zlomili ruce této osoby nebo viděli, že jsou zraněni jinak, pak to znamená, že budete mít potíže udržet příjemnou komunikaci s ním. Dětské paže představují nevinnost a dobré úmysly. Pro podrobnější výklad svého snu, prosím také viz význam rukou.