Braille

Sen o Braillově písmu symbolizuje pokus cítit, jaké jsou odpovědi. Můžete postrádat znalosti, které chcete, a pokrok na základě situačních podmínek, nebo to, co ostatní lidé dělají. Vy nebo někdo, kdo je natolik zběhlý, abyste si uvědomili, co je správné nebo jaké kroky jsou zapotřebí dál, aniž by bylo třeba to říct. Braillovo písmo může být také reprezentací neverbální komunikace. Negativní je, že Braillovo písmo může odrážet potřebu lépe vyjádřit své myšlení nebo pocity.