Braquiossauro

Sen o brachiosaru symbolizuje strach, že se člověk nebo situace stává bezvýznamnou. Bát se toho samotného, být také nedůležitá. Cítím se hloupě, že tě někdo vůbec nepotřebuje. Cítím se bezmocný, abych se stal relevantním. Pocity nesnesitelné pozitivní situace, na kterou se nerad díváš. Negativně, Brachiosaurus může odrážet vaši žárlivost, že nemusí být potřeba někdo, nebo ne, není schopen kontrolovat někoho, kdo nemusí být kontrolovány ještě. Znamení, že máte problémy s řízením, problémy s odpojováním nebo při přizpůsobování se změnám papíru. To může být také reprezentace strachu, že někdo dostat před vámi, nebo má větší moc než vy a stát se nemožné zastavit.