Erb

Sen o erbu symbolizuje pocity síly o jeho dědictví, historii nebo kořeny. Jsem hrdý na to, odkud jsi přišel nebo co máš. Ztotožňuji se s tvými úspěchy. Pocit, že prohra není možnost, protože kdo jste. To může být také reprezentace pocitu nároku na výhru na základě vašich úspěchů, nebo kdo jste.