Světlé

Věci, které jsou velmi jasné ve snu, naznačuje důležité věci vašeho života. Možná, že existují určité lidi nebo věci, které platí velmi důležitou roli ve vašem bdělém životě. Brilantní je také symbolem duchovních aspektů jeho osobnosti. Možná jste dosáhli nejvyššího bodu vědomé mysli, kde je vše dokonale pochopeno. Sen, ve kterém je jas velmi jasný, označuje zřejmé věci, které nemůžete vidět.