Bronz

Sen o bronzu symbolizuje, jak vypadáš sám nebo svůj život, který chcete zachovat na neurčito. Chcete znát a chránit oblast svého života. Něco na tobě si vždycky chceš všimnout. Bronz může odrážet přesvědčení nebo zásady, které chráníte za každou cenu. Příklad: Křesťan kdysi snil o bronzovém žebříku, zatímco oni byli pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Bronzový žebřík symbolizuje význam zachování své víry jako odpověď na vzestup nebo jít do nebe.