Brutalita

Sen o brutalizaci symbolizuje pocity, že jsou zcela ohromeni strachem, pomstou nebo hroznými následky. To může být známkou toho, že máte problémy stojí sám tváří v tvář úplné ztráty nebo selhání. Sen o brutalizaci někoho jiného může odrážet silné pocity pomsty nebo ospravedlnění. Někdo za to, co ti udělali… nebo odnést všechny své frustrace na někoho. To může být také znamením, že jdete daleko, nebo je třeba kontrolovat svůj hněv. Případně můžete překonat silné obavy nebo udělat spoustu pozitivních změn ve vašem životě.