Buda

Sen o Buddhovi symbolizuje aspekt vlastního, který je porozumění nebo soucit. Ty nebo někdo jiný, kdo je ~větší člověk.~ Ty nebo někdo, kdo je osvícený. Buddha odráží moudrost, vhled, soucit, nebo trpělivost při konfrontaci s problémy nebo obtížných lidí. Buddha také symbolizuje nedostatek malichernosti nebo široký pohled na problémy. Část tebe, která je naprosto v míru sama se sebou nebo se světem.