Obviněn

Sen být z něčeho obviněn, může představovat pocity viny nebo viny sám. Vzorce poraženeistického myšlení. Může to být také reprezentace pochybností, které máte o sobě nebo o rozhodnutích, která činíte.