Kávy

Sen o kávě symbolizuje situace ve vašem životě, kdy se s něčím nebo někým seznáváte. Něco nového, co dostáváte od poznání, seznámení se s ním nebo snahy lépe porozumět. Úvodní proces ve vašem životě. Alternativně, káva může odrážet nový aspekt vaší osobnosti, které jste si vědomi. Pít kávu s člověkem je odrazem toho, jak se s tím člověkem seznámíte v reálném životě. To může být také reprezentace vlastností vidíte nejvíce v této osobě se pomalu stává více zřejmé, ve svém vlastním životě.