Válečný plášť

Když hrajete přetahování válek ve snu, tento sen ukazuje, že je třeba najít harmonii v různých faktorech svého života.