Třepání

Pokud jste se třásli ve snu, pak takový sen ukazuje obavy a strach, které máte o něčem. Alternativně může být sen pozitivním znamením, které ukazuje, že se zbavujete starých zvyků, myšlenek nebo nápadů. V tomto bodě svého života se snažíte zbavit všeho, co není dobré pro vás.