Teenager

Sen o teenager symbolizuje aspekt něčí vlastní, která je iracionální nebo nedostatečně rozvinutý. Může to být také reprezentace naivního nadšení. Alternativně, teenager může odrážet vysoký smysl pro odpovědnost nebo bdělost, že člověk cítí.