Právník

Sen být obráncem věci symbolizuje touhu podporovat změnu. Může to být také reprezentace vaší loajality k určitým lidem. Můžete být velmi oddaný něčemu, nebo silně podporovat určité myšlenky. Možná jste pevně zastávali přesvědčení nebo názory.