Přilba

Když vidíte kopyto ve snu, pak takový sen ukazuje pravidla, rovnováhu a eleganci, kterou se snažíte zavést do sebe. Možná, že jste osoba, která je schopna dosáhnout soudržnosti ve všech aspektech svého života. Trup, který je zlomený ve snu, ukazuje ztracenou kontrolu nad udržováním harmonie ve vašem životě.