Trest

Sen o trestu symbolizuje bdělou životní situaci, kdy jste zcela izolováni od uznání, když přemýšlíte o problémech nebo chybách, které jsem udělal. Abstinence a zkoumání vlastních myšlenek a pocitů snílky. Může to být také reprezentace sebetrestání nebo sebekázně. Nedělej vůbec nic, co by se ti líbilo.