Rytíř

Sen o rytíři symbolizuje aspekt jeho osobnosti, který je loajální nebo brání dobré ctnosti. Symbolizuje čest a ochranu proti stinné straně vašeho života. Něco, co ho drží v lajně. Černý rytíř symbolizuje aspekt osobnosti, který je věrný špatným úmyslům nebo negativním návykům. Část vaší osobnosti, která chce zůstat negativní a nikdy odolat. Příklad: Mladý muž snil o tom, že uvidí rytíře chránit vstup do hradu. Při probuzení života byl nucen strávit měsíc s příbuznými, které považoval za špatný vliv. Rytíř reflektoval svůj pokus chránit své hodnoty svým odporem vůči špatným vlivům příbuzných.