Opat

Sen o opatovi symbolizuje vás nebo jinou osobu, která má moc diktovat, jak by měly být oběti provedeny. Pokud jste opat může odrážet váš pocit, že ostatní nejsou obětování dost. Negativně, opat může odrážet pocity, že jsou nuceni dělat věci, které se vám nelíbí. Můžete se cítit omezeni nebo omezeni.