Svěcená voda

Sen o svaté vodě symbolizuje myšlenky, zvyky nebo životní situace, které jsou zcela vykupitelské, dokonale pozitivní nebo zcela vás zbavují problémů a negativních situací. Vykupitelský čin nebo kvalita je nezpochybnitelná. Negativní je, že svěcená voda může odrážet hodně víry, že něco okamžitě vyřeší vaše problémy. Sen o svěcené vodě, které nedůvěřujete, symbolizuje vaše podezření o slibech nebo prohlášeních o něčem, co je dokonalým řešením, nebo které je zcela vykupitelské. Příklad: Hluboce náboženská žena snila o tom, že nemůže použít svěcenou vodu, aby se uzdravila. V reálném životě se potýkala s vážnými rodinnými problémy, s možností, že jí budou odebrány její děti. Měla pocit, že Bůh ignoruje její modlí za její potíže, aby mohla odejít.