Notebook

Chcete-li zobrazit nebo používat notebook je interpretován jako doporučení podvědomí pro vás za úplatu, že tam může být potřeba být schopen dosáhnout a komunikovat s ostatními za žádných okolností.