Alkoholu

Sen o alkoholu symbolizuje váš pokus zcela sterilizovat chybu nebo problém, který se vymkl kontrole. Nechceš myslet na nic nového.