Náprstek

Thimde ve snu ukazuje snílek tendenci starat se více o ostatní, spíše než starat se o sebe.