Pouta

Sen o poutech symbolizuje duševní a emocionální omezení, nebo nedostatek svobody myslet nebo vyjádřit se, jak se vám zlíbí. Vy nebo někdo, kdo je omezen, omezen nebo ovládán jinou osobou nebo situací.