Almanach

sen o almanachu symbolizuje následující Radu, hledí do budoucnosti nebo řeší problémy založené na předpokladech. Po průběhu akce se zakládají na tom, co se očekává nebo předpokládá. Zvažování pravděpodobností. Negativně může být almanach znamením, že musíte myslet více pro sebe nebo přijmout další opatření k zajištění stability. To může být špatný nápad, aby předpoklady řídit vaše rozhodnutí nebo riskantní volby bez ohledu na neočekávané. Přecenění nebo podcenění, že situace bude dokonalá.