Komunitní oběd

Sen o triviální večeři symbolizuje situaci ve vašem životě, kdy každý musí udělat svou část. Lidé nebo situace, které vyžadují spolupráci k dosažení cíle. Možná odrazem rodinných nebo komunitních cílů. Triviální večeře může také představovat vaši projekci lidí kolem vás, kteří přispívají k zážitku, který máte. Příklad: Žena kdysi snila o triviální večeři v táboře ústupu. Ve skutečném životě přišla o práci. Jeho přátelé a rodina dělali svou část, aby mu pomohli získat novou práci.