Včely

Sen včel symbolizuje tvrdou práci a pilné chování. Každá práce, se kterou jste se zapojili, nebo kterou si myslíte, že bude od vás vyžadována. Zaneprázdněné myšlenky nebo zběsilý pocit. Včelí sny jsou společné kolem okamžiků s kolektivníspolečenstvo očekávání, jako jsou svatby, pohřby, výběr vysoké školy a porod. Sen být bodnut včelami symbolizuje protichůdné očekávání o tvrdé práci, která je nadměrná, nebo že opravdu nechcete dělat. Něco, co může být nespokojený, nudný, nebo že máte pocit, bude trvat dlouho až do konce. Chcete-li být bodl do rukou může symbolizovat tvrdou práci, kterou svázat, brání úspěchu nebo vám brání dělat to, co chcete.