Škeble

Sen o měkkýši symbolizuje žárlivost nebo strach z toho, že jsou vidět. Pocit velmi nepříjemné odhalení sebe nebo ukazovat něco někomu. Vykopnutí ostatních.