Prořezávat

Pokud prořezáváte ve snu, tento sen symbolizuje přírůstek. Možná, kdybys je nechal naznačit nové představy o životě. Ujistěte se, že jste odebrat to, co již není potřeba.